Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

NGÀY XƯA TA BÉNgày đó, cùng chung xóm nhỏ, em hay rủ chơi "bịt mắt bắt dê".

Sợ bị ăn gian, em tự tay gấp khăn thật kỹ.

Vậy mà, chưa hết một vòng sân, anh đã bắt được em. Em giãy nãy bắt đền, anh phải chịu thua.

Lớn, phiêu bạt kiếm sống, nhìn lũ trẻ chơi trò năm cũ, anh nhớ xóm nhỏ, nhớ em... da diết ngậm ngùi.

Ngày xưa, chưa giáp một vòng sân...

Bây giờ, có ai bịt mắt đâu, sao anh tìm em, tìm hoài không thấy !