Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

9 CÂU HỎI KHÓ CỦA CUỘC ĐỜI TAMột trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:
Tác dụng thực phẩm chức năng giảm cân Angel Look, Gentleman Fit  (USA) trong thực tế tại Việt Nam
1. Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?
  - Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
Hệ thống phân phối thực phẩm giảm cân Herbalife, Perfect Slim, Angel Look, Gentleman Fit ở Việt Nam
2. Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
  - Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.
Tác dụng thực phẩm chức năng giảm cân Angel Look, Gentleman Fit  (USA) trong thực tế tại Việt Nam
3. Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
  - Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
Hệ thống phân phối thực phẩm giảm cân Herbalife, Perfect Slim, Angel Look, Gentleman Fit ở Việt Nam
4. Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
  - Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
Tác dụng thực phẩm chức năng giảm cân Angel Look, Gentleman Fit  (USA) trong thực tế tại Việt Nam
5. Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
 - Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
Hệ thống phân phối thực phẩm giảm cân Herbalife, Perfect Slim, Angel Look, Gentleman Fit ở Việt Nam
6. Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
  - Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
Tác dụng thực phẩm chức năng giảm cân Angel Look, Gentleman Fit  (USA) trong thực tế tại Việt Nam
7. Trong các vật, vật chi mạnh nhứt?
  - Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.
Hệ thống phân phối thực phẩm giảm cân Herbalife, Perfect Slim, Angel Look, Gentleman Fit ở Việt Nam
8. Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
  - Khuyên bảo.
Tác dụng thực phẩm chức năng giảm cân Angel Look, Gentleman Fit  (USA) trong thực tế tại Việt Nam
9. Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
  - Tự biết mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét